تاریخ : چهارشنبه 27 مهر‌ماه سال 1390 | 01:00 ب.ظ | نویسنده : mostafa

بنام دوگل بهشت :یکی عشق ودیگری سرنوشت. 

به قلم گفتم بنویس>هرچی دلش خواست نوشت>منوخاک پای دوست و دوست را تاج سر 

مانوشت... 

 

 

 

طالع بینی دانشجویی:سکه راپرت می کنیم اگرشیراومدمیخوابیم اگرخط اومدفیلم می بینیم اگرلبه اومد درس می خونیم 

شب امتحان:درست مثل بین دونیمه فوتبال با مربیگری مایلی کهنه که فقط باید توکل کردو دعا کرد  

دانشجو دوطیف انددسته ای بی برو برگردوزیرمیشن و... طیف دیگه قاطی مشکل مغزیا میشن وعاقبتشون زندانه چون همیشه معترضندپیچک